Czas Dopiewa - Dopiewo

Informacja o gazecie do analizy została przesłana 04.12.2018

Użytkownicy portalu mogą oceniać i komentować zgłoszoną gazetę. 40 gazet, które zostaną zgłoszone i uzyskają największą ilość reakcji, będzie dodatkowo oceniana co roku

Zgłoszenie problemu

Gazeta propagandowa

Zgłoszenie gazety
Jak istotna jest sprawa?

To, jak istotna jest sprawa do tej pory oceniło 0 użytkowników

Dotychczasowa ocena istotności Nie oceniano