Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina Łomianki - Łomianki

Informacja o gazecie do analizy została przesłana 24.06.2019

Użytkownicy portalu mogą oceniać i komentować zgłoszoną gazetę. 40 gazet, które zostaną zgłoszone i uzyskają największą ilość reakcji, będzie dodatkowo oceniana co roku

Zgłoszenie problemu

W związku ze zmianą władzy w łomiankach powstał nowy biuletyn i potrzebuję opinii czy można by go jeszcze jakoś dopracować tak żeby był dobrym narzędziem informacyjnym. Tu są wszystkie wydanie egzemplarze. http://www.lomianki.pl/lomianki2/index.php?dc=7486

Zgłoszenie gazety
Jak istotna jest sprawa?

To, jak istotna jest sprawa do tej pory oceniło 0 użytkowników

Dotychczasowa ocena istotności Nie oceniano