Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów - Ciechanów

Informacja o gazecie do analizy została przesłana 04.04.2019

Użytkownicy portalu mogą oceniać i komentować zgłoszoną gazetę. 40 gazet, które zostaną zgłoszone i uzyskają największą ilość reakcji, będzie dodatkowo oceniana co roku

Zgłoszenie problemu

prezydent odmawia wszystkim (w tym również radnym) możliwości udziału w tworzeniu zawartości gazety Gazeta przedstawia tylko sukcesy włodarza, bardzo stronniczo

Zgłoszenie gazety
Jak istotna jest sprawa?

To, jak istotna jest sprawa do tej pory oceniło 0 użytkowników

Dotychczasowa ocena istotności Nie oceniano