Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz

Gazeta Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz informacje na temat polityki urzędu i funkcjonowania lokalnych instytucji mają z reguły pozytywny wydźwięk, krytyczne lub alternatywne opinie pojawiają się tylko czasami. Przekazuje mieszkańcom i mieszkankom dużo informacji na temat działalności władz i lokalnych instytucji, nie jest dobrym źródłem informacji na temat przyszłych decyzji, jest niewiele artykułów lub nie ma ich wcale, których autor jest znany, lokalni politycy są prezentowani w rozsąnej mierze i adekwatnie do kontekstu i lokalni politycy są prezentowani w rozsądnej mierze i adekwatnie do kontekstu.

Jakość gazet w miesiącach 06/2017 do 06/2018

Wskaźnik IRON osiąga wartość 3.3%

Wskaźnik BENEFIT osiąga wartość 40.90%

Obszar polityczny w gazecie stanowi 72.78 % treści.

W publikacji znajduje się łącznie 69 wzmianek o lokalnych politykach

Reklama w publikacji zajmuje 0 % z całkowitej treści.

5 ocenionych wydania gazety

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz: Czerwiec 2018

Przedbórz • Ocena gazety została opublikowana 08.10.2018

Wydanie Czerwiec 2018, gazety Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz: Marzec 2018

Przedbórz • Ocena gazety została opublikowana 08.10.2018

Wydanie Marzec 2018, gazety Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz prezentuje przede wszystkim pozytywny obraz polityki władz samorządowych, głosów polemicznych jest niewiele. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i artykuły zbyt często promują lokalnych polityków.

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz: Grudzień 2017

Przedbórz • Ocena gazety została opublikowana 08.10.2018

Wydanie Grudzień 2017, gazety Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz: Październik 2017

Przedbórz • Ocena gazety została opublikowana 08.10.2018

Wydanie Październik 2017, gazety Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz przekazuje zróżnicowane informacje na temat polityki władz samorządowych. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i artykuły zbyt często promują lokalnych polityków.

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz: Czerwiec 2017

Przedbórz • Ocena gazety została opublikowana 08.10.2018

Wydanie Czerwiec 2017, gazety Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Przedbórz prezentuje przede wszystkim pozytywny obraz polityki władz samorządowych, głosów polemicznych jest niewiele. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i artykuły zbyt często promują lokalnych polityków.

Otrzymywać informacje na temat tej publikacji

Interesują cię informacje dotyczące tej publikacji? Jeśli tak, zapisz się na newsletter by otrzymywać informacje o ukazaniu się oceny każdego nowego numeru.