Aktualności Gminy Tarnów Opolski

Gazeta Aktualności Gminy Tarnów Opolski prezentuje wyłącznie pozytywny obraz polityki urzędu, władz gminy i lokalnych instytucji, treść wskazuje na (auto)cenzurę. Większość miejsca poświęca na informowanie o kwestiach innych niż działania władz i lokalnych instytucji, nie jest dobrym źródłem informacji na temat przyszłych decyzji, zdecydowana większość artykułów dotyczących lokalnych władz i jakości lokalnych instytucji jest anonimowa, bez odpowiedzialności konkretnej osoby za treść, lokalni politycy są prezentowani w rozsąnej mierze i adekwatnie do kontekstu i lokalni politycy są prezentowani w rozsądnej mierze i adekwatnie do kontekstu.

Jakość gazet w miesiącach 09/2017 do 02/2018

Wskaźnik IRON osiąga wartość 0%

Wskaźnik BENEFIT osiąga wartość 35.76%

Obszar polityczny w gazecie stanowi 39.25 % treści.

W publikacji znajduje się łącznie 82 wzmianek o lokalnych politykach

Reklama w publikacji zajmuje 1.7 % z całkowitej treści.

5 ocenionych wydania gazety

Aktualności Gminy Tarnów Opolski: Luty 2018

Tarnów Opolski • Ocena gazety została opublikowana 12.10.2018

Wydanie Luty 2018, gazety Aktualności Gminy Tarnów Opolski prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i artykuły zbyt często promują lokalnych polityków.

Aktualności Gminy Tarnów Opolski: Luty 2018

Tarnów Opolski • Ocena gazety została opublikowana 12.10.2018

Wydanie Luty 2018, gazety Aktualności Gminy Tarnów Opolski prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Aktualności Gminy Tarnów Opolski: Styczeń 2018

Tarnów Opolski • Ocena gazety została opublikowana 12.10.2018

Wydanie Styczeń 2018, gazety Aktualności Gminy Tarnów Opolski prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Aktualności Gminy Tarnów Opolski: Grudzień 2017

Tarnów Opolski • Ocena gazety została opublikowana 12.10.2018

Wydanie Grudzień 2017, gazety Aktualności Gminy Tarnów Opolski prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Aktualności Gminy Tarnów Opolski: Wrzesień 2017

Tarnów Opolski • Ocena gazety została opublikowana 13.10.2018

Wydanie Wrzesień 2017, gazety Aktualności Gminy Tarnów Opolski prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Otrzymywać informacje na temat tej publikacji

Interesują cię informacje dotyczące tej publikacji? Jeśli tak, zapisz się na newsletter by otrzymywać informacje o ukazaniu się oceny każdego nowego numeru.