Gazeta Urzędowska

Gazeta Gazeta Urzędowska prezentuje wyłącznie pozytywny obraz polityki urzędu, władz gminy i lokalnych instytucji, treść wskazuje na (auto)cenzurę. Większość miejsca poświęca na informowanie o kwestiach innych niż działania władz i lokalnych instytucji, nie jest dobrym źródłem informacji na temat przyszłych decyzji, jest niewiele artykułów lub nie ma ich wcale, których autor jest znany, lokalni politycy są prezentowani w rozsąnej mierze i adekwatnie do kontekstu i lokalni politycy są prezentowani w rozsądnej mierze i adekwatnie do kontekstu.

Jakość gazet w miesiącach 03/2018 do 08/2018

Wskaźnik IRON osiąga wartość 0%

Wskaźnik BENEFIT osiąga wartość 51.31%

Obszar polityczny w gazecie stanowi 38.73 % treści.

W publikacji znajduje się łącznie 83 wzmianek o lokalnych politykach

Reklama w publikacji zajmuje 0.62 % z całkowitej treści.

5 ocenionych wydania gazety

Gazeta Urzędowska: Sierpień 2018

Urzędów • Ocena gazety została opublikowana 12.10.2018

Wydanie Sierpień 2018, gazety Gazeta Urzędowska prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Gazeta Urzędowska: Czerwiec 2018

Urzędów • Ocena gazety została opublikowana 12.10.2018

Wydanie Czerwiec 2018, gazety Gazeta Urzędowska prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i artykuły zbyt często promują lokalnych polityków.

Gazeta Urzędowska: Maj 2018

Urzędów • Ocena gazety została opublikowana 12.10.2018

Wydanie Maj 2018, gazety Gazeta Urzędowska prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Gazeta Urzędowska: Kwiecień 2018

Urzędów • Ocena gazety została opublikowana 08.10.2018

Wydanie Kwiecień 2018, gazety Gazeta Urzędowska prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Gazeta Urzędowska: Marzec 2018

Urzędów • Ocena gazety została opublikowana 12.10.2018

Wydanie Marzec 2018, gazety Gazeta Urzędowska prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Otrzymywać informacje na temat tej publikacji

Interesują cię informacje dotyczące tej publikacji? Jeśli tak, zapisz się na newsletter by otrzymywać informacje o ukazaniu się oceny każdego nowego numeru.