Echo Wisły

Gazeta Echo Wisły prezentuje wyłącznie pozytywny obraz polityki urzędu, władz gminy i lokalnych instytucji, treść wskazuje na (auto)cenzurę. Większość miejsca poświęca na informowanie o kwestiach innych niż działania władz i lokalnych instytucji, nie jest dobrym źródłem informacji na temat przyszłych decyzji, w przypadku części artykułów dotyczących polityki władz i jakości lokalnych instytucji nie ma podanego autora, lokalni politycy są prezentowani w rozsąnej mierze i adekwatnie do kontekstu i lokalni politycy są prezentowani w rozsądnej mierze i adekwatnie do kontekstu.

Jakość gazet w miesiącach 03/2018 do 07/2018

Wskaźnik IRON osiąga wartość 0.27%

Wskaźnik BENEFIT osiąga wartość 51.05%

Obszar polityczny w gazecie stanowi 39.57 % treści.

W publikacji znajduje się łącznie 138 wzmianek o lokalnych politykach

Reklama w publikacji zajmuje 2.29 % z całkowitej treści.

5 ocenionych wydania gazety

Echo Wisły: Lipiec 2018

Wisła • Ocena gazety została opublikowana 24.10.2018

Wydanie Lipiec 2018, gazety Echo Wisły prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Echo Wisły: Czerwiec 2018

Wisła • Ocena gazety została opublikowana 24.10.2018

Wydanie Czerwiec 2018, gazety Echo Wisły prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Echo Wisły: Maj 2018

Wisła • Ocena gazety została opublikowana 24.10.2018

Wydanie Maj 2018, gazety Echo Wisły prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Echo Wisły: Kwiecień 2018

Wisła • Ocena gazety została opublikowana 24.10.2018

Wydanie Kwiecień 2018, gazety Echo Wisły prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Echo Wisły: Marzec 2018

Wisła • Ocena gazety została opublikowana 24.10.2018

Wydanie Marzec 2018, gazety Echo Wisły prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Otrzymywać informacje na temat tej publikacji

Interesują cię informacje dotyczące tej publikacji? Jeśli tak, zapisz się na newsletter by otrzymywać informacje o ukazaniu się oceny każdego nowego numeru.