Nasze Wieści

Gazeta Nasze Wieści prezentuje wyłącznie pozytywny obraz polityki urzędu, władz gminy i lokalnych instytucji, treść wskazuje na (auto)cenzurę. Przekazuje mieszkańcom i mieszkankom dużo informacji na temat działalności władz i lokalnych instytucji, nie jest dobrym źródłem informacji na temat przyszłych decyzji, w przypadku części artykułów dotyczących polityki władz i jakości lokalnych instytucji nie ma podanego autora, jest celowo wykorzystywana do prezentacji lokalnych polityków i lokalni politycy są prezentowani w rozsądnej mierze i adekwatnie do kontekstu.

Jakość gazet w miesiącach 04/2017 do 09/2018

Wskaźnik IRON osiąga wartość 0.15%

Wskaźnik BENEFIT osiąga wartość 32.23%

Obszar polityczny w gazecie stanowi 42.86 % treści.

W publikacji znajduje się łącznie 95 wzmianek o lokalnych politykach

Reklama w publikacji zajmuje 1.75 % z całkowitej treści.

5 ocenionych wydania gazety

Nasze Wieści: Wrzesień 2018

Zadzim • Ocena gazety została opublikowana 06.10.2018

Wydanie Wrzesień 2018, gazety Nasze Wieści prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Nasze Wieści: Marzec 2018

Zadzim • Ocena gazety została opublikowana 23.09.2018

Wydanie Marzec 2018, gazety Nasze Wieści prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Nasze Wieści: Grudzień 2017

Zadzim • Ocena gazety została opublikowana 23.09.2018

Wydanie Grudzień 2017, gazety Nasze Wieści prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i artykuły zbyt często promują lokalnych polityków.

Nasze Wieści: Październik 2017

Zadzim • Ocena gazety została opublikowana 23.09.2018

Wydanie Październik 2017, gazety Nasze Wieści prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i artykuły zbyt często promują lokalnych polityków.

Nasze Wieści: Kwiecień 2017

Zadzim • Ocena gazety została opublikowana 06.10.2018

Wydanie Kwiecień 2017, gazety Nasze Wieści prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i artykuły zbyt często promują lokalnych polityków.

Otrzymywać informacje na temat tej publikacji

Interesują cię informacje dotyczące tej publikacji? Jeśli tak, zapisz się na newsletter by otrzymywać informacje o ukazaniu się oceny każdego nowego numeru.