Informator Zelowski

Gazeta Informator Zelowski informacje na temat polityki urzędu i funkcjonowania lokalnych instytucji mają z reguły pozytywny wydźwięk, krytyczne lub alternatywne opinie pojawiają się tylko czasami. Przekazuje mieszkańcom i mieszkankom dużo informacji na temat działalności władz i lokalnych instytucji, nie jest dobrym źródłem informacji na temat przyszłych decyzji, zdecydowana większość artykułów dotyczących lokalnych władz i jakości lokalnych instytucji jest anonimowa, bez odpowiedzialności konkretnej osoby za treść, lokalni politycy są prezentowani w rozsąnej mierze i adekwatnie do kontekstu i lokalni politycy są prezentowani w rozsądnej mierze i adekwatnie do kontekstu.

Jakość gazet w miesiącach 11/2017 do 09/2018

Wskaźnik IRON osiąga wartość 2.18%

Wskaźnik BENEFIT osiąga wartość 43.67%

Obszar polityczny w gazecie stanowi 57.82 % treści.

W publikacji znajduje się łącznie 82 wzmianek o lokalnych politykach

Reklama w publikacji zajmuje 1.39 % z całkowitej treści.

5 ocenionych wydania gazety

Informator Zelowski: Wrzesień 2018

Zelów • Ocena gazety została opublikowana 26.09.2018

Wydanie Wrzesień 2018, gazety Informator Zelowski prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Informator Zelowski: Czerwiec 2018

Zelów • Ocena gazety została opublikowana 27.09.2018

Wydanie Czerwiec 2018, gazety Informator Zelowski prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Informator Zelowski: Marzec 2018

Zelów • Ocena gazety została opublikowana 27.09.2018

Wydanie Marzec 2018, gazety Informator Zelowski prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Informator Zelowski: Grudzień 2017

Zelów • Ocena gazety została opublikowana 01.10.2018

Wydanie Grudzień 2017, gazety Informator Zelowski prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Informator Zelowski: Listopad 2017

Zelów • Ocena gazety została opublikowana 27.09.2018

Wydanie Listopad 2017, gazety Informator Zelowski przekazuje zróżnicowane informacje na temat polityki władz samorządowych. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Otrzymywać informacje na temat tej publikacji

Interesują cię informacje dotyczące tej publikacji? Jeśli tak, zapisz się na newsletter by otrzymywać informacje o ukazaniu się oceny każdego nowego numeru.