Łęczna

Województwo: lubelskie

Rodzaj jednostki samorządowej: gmina miejsko-wiejska

Liczba mieszkańców: 23552

Liczba członków rady: Nie stwierdzono

Monitoring gazet gminnych

Tutaj możesz zgłosić swoje spostrzeżenia na temat gazety urzędowej w twoim mieście/twojej gminie

Daj nam znać
Oceniane gazety

Biuletyn Informacyjny - Łęczna

Biuletyn Informacyjny - Łęczna - Gminy 2018

Nie można podać całościowej oceny, ponieważ mamy wyniki dla mniej niż 5 wydanych po sobie numerów

Jakość gazety

W przypadku niniejszej gazety do tej pory przeprowadziliśmy ocenę mniej niż 5 po sobie wydanych numerów. Wyniki w przypadku mniej niż 5 numerów uważamy w ramach naszej metodyki za niewystarczające do oceny jej jakości. Jeżeli w wynikach nie znajdujesz biuletynu, którego jakość cię interesuje, możesz zamówić przeprowadzenie analizy.