Gazeta Mikstacka Informator Miasta i Gminy Mikstat - Mikstat

Informacja o gazecie do analizy została przesłana 16.04.2020

Użytkownicy portalu mogą oceniać i komentować zgłoszoną gazetę. 40 gazet, które zostaną zgłoszone i uzyskają największą ilość reakcji, będzie dodatkowo oceniana co roku

Zgłoszenie problemu

Inny punkt widzenia niż władzy nie jest brany pod uwagę. Jako Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Miasta Mikstat w marcu i kwietniu 2019 brałem udział w sesjach Rady Miasta, prezentowałem odmienne stanowiska niż włodarze gminy. Moje wystąpienie było relacjonowane zdawkowo lub wyrwane z kontekstu. W gazecie np. informowano, że na sesji Burmistrz zaprosił mnie na spotkanie aby wyjaśnić spór kompetencyjny, po czym nie znalazł po sesji dla mnie czasu. Spotkanie było blokowane przez Radnych.

Zgłoszenie gazety
Jak istotna jest sprawa?

To, jak istotna jest sprawa do tej pory oceniło 4 użytkowników

Dotychczasowa ocena istotności Warte uwagi