W Centrum Polski

Gazeta W Centrum Polski informacje na temat polityki urzędu i funkcjonowania lokalnych instytucji mają z reguły pozytywny wydźwięk, krytyczne lub alternatywne opinie pojawiają się tylko czasami. Większość miejsca poświęca na informowanie o kwestiach innych niż działania władz i lokalnych instytucji, nie jest dobrym źródłem informacji na temat przyszłych decyzji, jest niewiele artykułów lub nie ma ich wcale, których autor jest znany, lokalni politycy są prezentowani w rozsąnej mierze i adekwatnie do kontekstu i lokalni politycy są prezentowani w rozsądnej mierze i adekwatnie do kontekstu.

Jakość gazet w miesiącach 04/2018 do 09/2018

Wskaźnik IRON osiąga wartość 2.63%

Wskaźnik BENEFIT osiąga wartość 45.91%

Obszar polityczny w gazecie stanowi 22.15 % treści.

W publikacji znajduje się łącznie 14 wzmianek o lokalnych politykach

Reklama w publikacji zajmuje 6.98 % z całkowitej treści.

5 ocenionych wydania gazety

W Centrum Polski: Wrzesień 2018

Andrespol • Ocena gazety została opublikowana 06.10.2018

Wydanie Wrzesień 2018, gazety W Centrum Polski prezentuje przede wszystkim pozytywny obraz polityki władz samorządowych, głosów polemicznych jest niewiele. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

W Centrum Polski: Lipiec 2018

Andrespol • Ocena gazety została opublikowana 04.10.2018

Wydanie Lipiec 2018, gazety W Centrum Polski prezentuje przede wszystkim pozytywny obraz polityki władz samorządowych, głosów polemicznych jest niewiele. Tematy związane z jakością lokalnych rządów i instytucji podejmuje rzadko i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

W Centrum Polski: Czerwiec 2018

Andrespol • Ocena gazety została opublikowana 04.10.2018

Wydanie Czerwiec 2018, gazety W Centrum Polski prezentuje przede wszystkim pozytywny obraz polityki władz samorządowych, głosów polemicznych jest niewiele. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

W Centrum Polski: Maj 2018

Andrespol • Ocena gazety została opublikowana 05.10.2018

Wydanie Maj 2018, gazety W Centrum Polski prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Tematy związane z jakością lokalnych rządów i instytucji podejmuje rzadko i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się stosunkowo rzadko.

W Centrum Polski: Kwiecień 2018

Andrespol • Ocena gazety została opublikowana 05.10.2018

Wydanie Kwiecień 2018, gazety W Centrum Polski prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się stosunkowo rzadko.

Otrzymywać informacje na temat tej publikacji

Interesują cię informacje dotyczące tej publikacji? Jeśli tak, zapisz się na newsletter by otrzymywać informacje o ukazaniu się oceny każdego nowego numeru.