Colonnowska

Gazeta Colonnowska informacje na temat polityki urzędu i funkcjonowania lokalnych instytucji mają z reguły pozytywny wydźwięk, krytyczne lub alternatywne opinie pojawiają się tylko czasami. Przekazuje mieszkańcom i mieszkankom dużo informacji na temat działalności władz i lokalnych instytucji, informuje o przyszłych decyzjach tylko czasami, zdecydowana większość artykułów dotyczących lokalnych władz i jakości lokalnych instytucji jest anonimowa, bez odpowiedzialności konkretnej osoby za treść, lokalni politycy są prezentowani w rozsąnej mierze i adekwatnie do kontekstu i lokalni politycy są prezentowani w rozsądnej mierze i adekwatnie do kontekstu.

Jakość gazet w miesiącach 02/2018 do 09/2018

Wskaźnik IRON osiąga wartość 4.54%

Wskaźnik BENEFIT osiąga wartość 39.59%

Obszar polityczny w gazecie stanowi 40.24 % treści.

W publikacji znajduje się łącznie 10 wzmianek o lokalnych politykach

Reklama w publikacji zajmuje 0 % z całkowitej treści.

5 ocenionych wydania gazety

Colonnowska: Wrzesień 2018

Kolonowskie • Ocena gazety została opublikowana 03.10.2018

Wydanie Wrzesień 2018, gazety Colonnowska prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się stosunkowo rzadko.

Colonnowska: Lipiec 2018

Kolonowskie • Ocena gazety została opublikowana 02.10.2018

Wydanie Lipiec 2018, gazety Colonnowska przekazuje zróżnicowane informacje na temat polityki władz samorządowych. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Colonnowska: Maj 2018

Kolonowskie • Ocena gazety została opublikowana 28.09.2018

Wydanie Maj 2018, gazety Colonnowska prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Przekazuje stosunkowo dużo informacji na temat jakości lokalnych instytucji samorządowych i rządzenia przez władze w mieście i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się stosunkowo rzadko.

Colonnowska: Marzec 2018

Kolonowskie • Ocena gazety została opublikowana 02.10.2018

Wydanie Marzec 2018, gazety Colonnowska prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się w stosunkowo rozsądnej ilości.

Colonnowska: Luty 2018

Kolonowskie • Ocena gazety została opublikowana 02.10.2018

Wydanie Luty 2018, gazety Colonnowska prezentuje wyłącznie opinie władz, ewentualne głosy polemiczne pojawiają się niezwykle rzadko lub w ogóle. Więcej miejsca poświęca się lokalnej społeczności, niż promowaniu jakości rządzenia i lokalnych instytucji i wzmianki dotyczące lokalnych polityków pojawiają się stosunkowo rzadko.

Otrzymywać informacje na temat tej publikacji

Interesują cię informacje dotyczące tej publikacji? Jeśli tak, zapisz się na newsletter by otrzymywać informacje o ukazaniu się oceny każdego nowego numeru.